Örebro Hästsällskap

Som elev hos oss är eleven också medlem i föreningen Örebro Hästsällskap! Detta gör era barn tryggt försäkrade via Folksam. Läs mer om försäkringen här.

Men föreningen hittar även på massa roliga aktiviteter för sina medlemmar! Kika in på hemsidan https://orebrohastsallskap.se/ och följ Örebro Hästsällskap på sociala medier!

Örebro hästsällskap är :
En ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning för intresserade av ridsport. Ändamålet med föreningen är att bland annat främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, med målsättningen att öka kunskap, utbilda och skapa en god gemenskap.

Föreningen bildades den 16 september 2019

Värdegrund:
Örebro hästsällskap är en plats för lärdom och gemenskap.
Glädje, utveckling och gemenskap är våra tre ledord som ska genomsyra all vår verksamhet. Vi behandlar hästen med respekt och hanterar den på ett sätt vi kan vara stolta över. Alla människors lika värde är viktigt för oss. Vi ger varandra beröm och är goda förebilder för ridsporten.

Avgift :
Avgift per medlem i Örebro Hästsällskap är 300:-/år
Vi tillämpar en familjerabatt så nästa betalande medlem betalar 250:-/år och 3:e och fler betalar 200:-/år inom samma familj